Campania 2 % din impozitul pe venit al persoanelor fizice pe anul 2012

campania_doilasutaPentru anul fiscal 2012, contribuabilii persoane fizice au posibilitatea de a directiona 2% din impozitul pe venit  catre o entitate nonprofit sau o unitate de cult.

Pentru sponsorizarea unei entitati nonprofit sau unitate de cult, contribuabilii vor depune personal, la Administratia Financiara de domiciliu, in functie de tipul veniturilor obtinute, astfel:

contribuabilii care obtin venituri doar din salarii vor completa Cererea 230 (Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual si deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea in sistem colectiv pentru domeniul locativ)

contribuabilii care obtin venituri si din alte surse sau numai venituri din alte surse (activitati independente, cedarea folosintei bunurilor, etc.) vor completa Declaratia 200 (Declaratie privind veniturile realizate din Romania).

Am vazut ca Cererea 230 este identica cu cea din 2012 (pentru 2011), iar la Declaratia 200 a mai aparut un paragraf – 2.1. Contributii sociale obligatorii, potrivit legii – la punctul II.B.

Formularele pot fi depuse si prin posta, prin scrisoare recomandata.

Pentru contribuabilii persoane fizice cu domiciliul in municipiul Arad adresa de expediere este:

ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI ARAD

Arad, Bd Revolutiei nr. 77, Cod postal 310130

Termenul legal pentru depunerea cererii 230 si a declaratiei 200 este luni 27 mai 2013 (inclusiv).

Va recomand pentru directionarea a 2 % din impozitul pe venit al persoanelor fizice o organizatie nonprofit – Lions Club Arad si o unitate de cult – Manastirea Hodos–Bodrog.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *