Legile moralei si ale politicii

pitagoraIata mai jos cit de actuale sunt – şi după 2500 de ani – legile moralei si ale politicii, ale lui Pitagora:

– Viaţa cumpătată, în slujba binelui şi a dreptăţii, trebuie să stea şi la baza alcătuirii politice a unui stat.

Nu încerca să vindeci un popor mare şi corupt: cangrena nu se poate vindeca.

– Nu încerca să schimbi orânduirea unei mari naţiuni. Un popor numeros e ca o dihanie hâdă; e ceva împotriva firii. Dintre toate soiurile de dobitoace cea mai rea e speţa umană ce se cheamă “popor”.

– Nu răspândiţi vestea unei fapte rele! Faceţi în aşa fel încât să-i dispară cât mai curând şi cele mai mici urme. Lăsaţi răul să moară!

– Să crezi doar pe jumătate pe cei ce vin să pîrască fapte rele.

– Nu năzui la himera unei democraţii pure; egalitatea perfectă există numai la morţi.

– Legiuitorule! Nu lăsa oamenilor de stat timpul să se deprindă cu puterea şi onorurile!

– Legiuitorule! Nu uni credinţa cu morala. Roadele acestei legături nepotrivite nu pot fi decât nişte monştri.

– Legiuitorule, bagă de seamă să nu te înşeli!

– Drepturile omului nu sunt la fel cu ale popoarelor din cauză că oamenii deveniţi “popor” încetează a mai fi oameni.

– Un Senat de 100 de capete e mult prea mult! Puţini legiuitori, dar înţelepţi! Puţini războinici, dar viteji! Puţin “popor”, dar multi cetăţeni!

– Dă legi poporului taur şi boabe poporului bou.

– Supune-te legilor chiar dacă sînt proaste! Nu te supune oamenilor dacă nu sunt mai buni ca tine.

– Taie unghiile poporului, dar nu-i spăla capul cu propria-i urină; pedepseşte-l, fără să îl înjoseşti.

– Nu chemaţi în magistraturi decât bărbaţi ce sunt în săptămâna mare a vieţii lor.

– Magistraţi! Fiti precum în Sparta ! La intrarea în tribunale: ridicaţi un altar al Fricii, frica de a fi pedepsit înspăimântă poporul şi copii.

– Magistratule! Legea îţi e soţie legitimă; desparte-te de ea mai bine decât să o faci să devină o femeie trândavă şi care se învoieşte cu orice.

– Magistraţi ai poporului! Nu urmaţi pilda pescarilor de pe Nil care aruncă cu noroi în ochii crocodilului ca să-l poată stăpîni.

–  Să nu fii legiuitorul ori magistratul unui popor care se lauda cu mintea sa luminată.

– Urmand pilda locuitorilor din Creta, la fiecare 9 ani, legile sa fie citite si indreptate de un intelept.

– Când magistratul vorbeşte, preotul să tacă!

– Scutiţi-vă magistraţii de jurământ atunci când intră în funcţie, dar nu-i scutuţi să dea socoteală când o părăsesc.

– Poporule ! Cîntăreşte-ţi legile! Numără-ţi magistraţii!

– Poporule! Dacă îţi doreşti o bună rînduială în ceea ce priveşte politica, fereşte-te de o organizaţie fără vlagă, o administraţie fără putere şi de luxul ospeţelor. Acestea trei dau întotdeauna naştere vrajbei în viaţa civilă şi în gospodării şi au ca urmare năruirea statului şi a familiei.

– Nu tulbura o apă stătătoare ori un popor în sclavie.

– Fugi de poporul căruia îi place eşafodul.

– Nu te aştepta să ţi se mulţumească atunci când faci un bine poporului: dintre toate dobitoacele, el este cel mai nerecunoscător.

– Lucrul cel mai ruşinos al unei stăpâniri este pândirea şi iscodirea oamenilor.

– Nu urma pilda omizii: nu primi să te târăşti la picioarele prinţului sau în faţa poporului pentru ca într-o zi să porţi aripi.

– Toţi sîntem egali! Să nu credeţi însă că neghiobul este egalul înţeleptului.

– În fiecare an să aveţi o zi de sărbătoare numită “pacea familiei”. În această zi, soţul şi soţia, la prânz, în mijlocul familiei, îşi vor da mâna şi îşi vor ierta unul altuia greşelile făcute de-a lungul anului.

– Învaţă să vezi mai departe decât pot ajunge privirile tale.

– Lebăda tace toată viaţa ca să poată cânta desăvârşit o singură dată. Omule de geniu! Rămâi în umbră şi păstrează tăcerea până în clipa în care vei putea să apari cu toată strălucirea unei faime pe care nimeni nu o mai poate tăgădui.

– Nu admira nimic! Zeii s-au născut din admiraţia oamenilor.

– Să nu ai alt Zeu în afară de propria conştiinţă.

– Fii cetăţean al lumii întregi pînă cînd vei întîlni un popor înţelept şi cu legi drepte.

– Trăieşte-ţi viaţa; nu există nimic înainte şi nimic după ea. Să-ţi placă să trăieşti şi să trăieşti bine. Cel ce priveşte viaţa cu dezgust fie că are spiritul bolnav, fie inima putrezită.

Sursa: Un mesaj primit pe email de la un prieten

2 comments for “Legile moralei si ale politicii

  1. puiu dumitru gheorghe
    09/01/2014 at 09:09

    foarte interesant….

  2. 10/01/2014 at 21:30

    foarte … de actualitate, tinand cont cand au fost spuse aceste vorbe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *