Plata amenzilor – monitorizata si comunicata prin sistem electronic, va fi eliminata dovada platii

stema_romanieiGuvernul a aprobat un proiect de lege pentru stabilirea un mecanism electronic de evidenţă şi comunicare a amenzilor contravenţionale, precum şi a plăţilor acestora, care va fi utilizat iniţial doar pentru amenzi rutiere, iar datele vor fi accesibile atât autorităţilor, cât şi contribuabililor.

Proiectul de lege, care va fi trimis spre dezbatere Parlamentului, facilitează plata amenzilor contravenţionale, prin instituirea unui mecanism electronic de evidenţă şi comunicare în materia amenzilor contravenţionale, în măsură să permită furnizarea în timp real a datelor despre creanţele datorate, şi anume amenzile, precum şi despre plăţile efectuate.

Accesarea acestor date ar urma să poată fi făcută atât de către autorităţi, cât şi de către contribuabili, informează Executivul.

Mecanismul propus va putea fi utilizat în “sistem pilot” pentru amenzile contravenţionale la regimul circulaţiei pe drumurile publice aplicate conducătorilor de autovehicule.

Actul normativ prevede constituirea unui cont unic, deschis la Trezoreria Statului, destinat încasării amenzilor contravenţionale, asociat bugetelor locale, respectiv bugetului de stat, precum şi obligaţia utilizării seriei de evidenţă unică a procesului verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii.

În cadrul mecanismului, sa va institui un titlu de creanţă electronic, cuprinzând datele din procesul verbal, şi un sistem informatic de gestionare a titlurilor de creanţă electronice.
Achitarea în numerar a amenzilor aplicate prin procese verbale conţinând seria unică de evidenţă se va putea face la orice unitate a Trezoreriei Statului, la casieriile unităţilor administrativ-teritoriale sau la alte entităţi abilitate, indiferent de domiciliul persoanei fizice sau de sediul persoanei juridice.

Noul sistem va elimina obligativitatea pentru plătitor de a face dovada plăţii către agentul constatator.

Proiectul de lege instituie totodată posibilitatea de plată a jumătate din minimul amenzii în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului verbal, în prezent acest termen fiind de 48 de ore.

Proiectul de act normativ mai conţine o serie de reglementări privitoare la datele înscrise în procesul verbal de contravenţie şi, de asemenea, o serie de modificări şi completări la actele normative conexe, pentru armonizarea legislativă.

Executivul arată că legea va putea fi aplicată şi pentru alte amenzi contravenţionale de către organele din care fac parte agenţii constatatori, pe măsura dezvoltării sistemului informatic de gestionare a titlurilor de creanţă electronice şi conectării la acesta.

Sursa: www.mediafax.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *