Declaratia 220 se poate depune online prin intermediul serviciului Spatiu privat virtual furnizat de ANAF

sigla_anaf_newAm intrat zilele trecute in contul meu pt serviciul Spatiu privat virtual (SPV) furnizat de ANAF si am vazut ca la sectiunea “Declaratii / Completare declaratii” a aparut si posibilitatea de a se completa si Declaratia 220 – Declaraţie privind venitul estimat/norma de venit.

Am vazut ca declaratia este precompletata cu datele titularului si trebuie trecute doar datele care se trec si pe varianta de hirtie referitoare la categoria de venit, contracte, modul de determinare a venitului net, forma de organizare, obiectul principal de activitate, sediul, documentul de autorizare, data inceperii si terminarii activitatii si datele privind venitul estimat (venitul brut si si cheltuielile estimate)

Declaratia 220 se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, provenind din: activităţi independente; cedarea folosinţei bunurilor (inchiriere locuimte), cu excepţia veniturilor din arendă; activităţi agricole impuse în sistem real; silvicultură şi piscicultură. Formularul se utilizează pentru declararea veniturilor şi cheltuielilor estimate a se realiza în anul de impunere, pentru exercitarea opţiunii privind modificarea modului de determinare a venitului net, precum şi pentru recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit, potrivit legii. Declaraţia se depune şi de către contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente impuse pe bază de norme de venit.

Instructiunile de completare sunt identice cu cele pt Declaratia 200 si Cererea 230 care se pot completa de asemenea online prin intermediul serviciului Spatiu virtual privat.

Detalii despre serviciul Spatiul virtual privat furnizat de ANAF puteti citi aici.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *