Campania 2 % din impozitul pe venit al persoanelor fizice pe anul 2010

Pentru anul fiscal 2010, contribuabilii au posibilitatea de a dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 2% din impozitul pe venitul net anual impozabil datorat pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit sau de cult.

Pentru sponsorizarea unei entitati nonprofit, contribuabilii vor depune personal, la Administratia Financiara de domiciliu, in functie de tipul veniturilor obtinute:

contribuabilii care obtin venituri doar din salarii vor completa Declaratia 230 (Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual)

contribuabilii care obtin venituri si din alte surse sau numai venituri din alte surse (activitati independente, cedarea folosintei bunurilor, etc.) vor completa Declaratia 200 (Declaratie privind veniturile realizate din Romania) la toate capitolele aferente tipului de venit obtinut, inclusiv capitolul III, Destinatia sumei reprezentand 2% din impozitul pe venitul anual datorat.

Formularele pot fi depuse si prin posta, prin scrisoare recomandata.

Pentru contribuabilii cu domiciliul in municipiul Arad adresa de expediere este:

ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI ARAD

Arad, B-ul Revolutiei nr. 77, Cod postal 310130

Termenul legal pentru depunerea declaratiilor 230 si 200 este 16 mai 2011 (inclusiv).

Va recomand pentru directionarea a 2 % din impozitul pe venit al persoanelor fizice o organizatie non – profit – Lions Club Arad si o unitate de cult – Manastirea Hodos – Bodrog.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *