ANCOM a agreat cu industria Ghidul de reglementări privind desfăşurarea activităţii operatorilor mobili virtuali

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a agreat astăzi împreună cu industria de comunicaţii textul Ghidului de reglementări privind desfăşurarea activităţii operatorilor mobili virtuali (MVNO) pe piaţa comunicaţiilor electronice din România. Ghidul clarifică şi clasifică conceptul de operator mobil virtual şi explică modalităţile practice de autorizare generală, de alocare a resurselor de numerotaţie şi de încheiere a acordurilor de acces la reţeaua mobilă şi a celor de interconectare pentru operatorii mobili virtuali, în contextul cadrului legislativ actual. Ghidul recomandă termene şi condiţii pentru diferite etape ale relaţiei dintre operatorul virtual şi operatorul de reţea, dar nu are caracter obligatoriu pentru nici unul dintre aceştia.

Operatorii mobili virtuali sunt furnizori de servicii de comunicaţii electronice cu clienţi proprii, dar fără a deţine o reţea radio de acces proprie, care utilizează pentru furnizarea serviciilor reţeaua unui furnizor care operează o reţea de comunicaţii mobile. Ghidul identifică tipurile de operatori mobili virtuali în funcţie de elementele de reţea pe care le deţin.
Ghidul arată că toţi furnizorii care intenţionează să devină operatori mobili virtuali se vor supune regimului de autorizare generală şi se vor notifica la ANCOM conform reglementărilor în vigoare. În ceea ce priveşte resursele de numerotaţie, operatorii mobili virtuali pot utiliza resursele de numerotaţie alocate de către ANCOM în acest sens. Operatori mobili virtuali vor respecta şi obligaţiile legate de portabilitatea numerelor.
Ghidul recomandă ca furnizorul care intenţionează să devină operator mobil virtual să-şi stabilească o strategie de afaceri şi un model operaţional, să negocieze şi să stabilească un acord cu un operator de reţea mobilă, acord ce va conţine condiţiile tehnice şi comerciale privind accesul la reţea şi care îi va permite furnizarea serviciilor de comunicaţii mobile către utilizatorii finali. În acelaşi timp, un operator de reţea mobilă va negocia potrivit principiilor libertăţii contractuale şi negocierii cu bună-credinţă cu potenţialii operatori mobili virtuali.
Un acord de acces încheiat între operatorii deja existenţi şi un operator mobil virtual trebuie să permită o exploatare eficientă a reţelei din punct de vedere economic, să conţină condiţii nediscriminatorii în termeni de calitate a serviciului în raport cu cele de care beneficiază operatorul de reţea mobilă pentru propriile servicii, să nu limiteze autonomia comercială a operatorului mobil virtual, capacitatea acestuia de a schimba operatorul gazdă sau de a încheia acorduri cu mai mulţi operatori sau posibilităţile de dezvoltare ale operatorului mobil virtual, în special în ce priveşte durata, condiţiile de reînnoire şi condiţiile de terminare şi de reziliere a contractului de acces.
De asemenea, Autoritatea recomandă ca negocierea acordului privind accesul să nu depăşească 6 luni de la data depunerii cererii, pentru primul acord de acces şi 3 luni pentru acordurile ulterioare.
Conform Ghidului, operatorii mobili virtuali au dreptul de a negocia acorduri de acces şi interconectare cu orice furnizor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice cu respectarea obligaţiilor impuse de ANCOM în acest domeniu.
Întrucât operatorii mobili virtuali nu deţin drepturi de utilizare a frecvenţelor pentru furnizarea serviciilor de comunicaţii mobile, aceştia nu vor achita taxe de utilizare a spectrului de frecvenţe radio.
Ghidul stabileşte un set de recomandări privind desfăşurarea activităţii operatorilor mobili virtuali pe piaţa din România şi vine pe fondul creşterii interesului pentru acest model de afacere în ultima vreme. 17 dintre operatorii autorizaţi de ANCOM pentru a furniza reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice, au semnalat în procesul de autorizare generală şi intenţia de a funcţiona ca operatori mobili virtuali.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *